Hjo - Sverige


Kund: Hjo kommun

Arkitekt: Pivotech

Storlek: 1400 m2

Entreprenad: Underentreprenad med NCC

Färdigställt:  Vintern 2016