ENR designar, bygger, projektleder och säkerställer kvaliteten av skateparker i betong. Skateparkerna kan variera i stil, materialval och komplexitet och vi har framgångsrikt levererat skateparker i Sverige, Danmark, Norge och på Grönland. Vi erbjuder våra tjänster som både huvud- och underentreprenör vid total- och utförandeentreprenader. Förutom nybyggnation erbjuder vi även underhåll och ombyggnation av redan befintliga skateparker.

Vi har även mer än 20 års erfarenhet av att bygga skateramper och inomhusparker i trä och kompositmaterial.


Vid sidan av vår kunskap gällande skateparksprojekt tillämpar vi vår kunskap och erfarenhet till den konventionella betongindustrin. Vår arbetsteknik med betong är lämplig för en mängd olika projekt; Landskapsarbeten, lekplatser, naturtrogna väggpaneler, vattenrutschbanor och andra projekt med komplexa geometrier.

 


Vår erfarenhet inom design och konstruktion ger oss möjlighet att erbjuda följande tjänster:


 

PLANERING OCH UPPFÖLJNING

Vi erbjuder alla tjänster för planering av skateparksprojekt inklusive finansiell planering och uppföljning.DESIGN OCH KONSTRUKTION

Vår långa erfarenhet gör att vi kan erbjuda det tekniska kunnandet gällande både design och konstruktion.

 


PROJEKTLEDNING

Vi erbjuder projektledning under projektets samtliga faser.

 

 

BYGGNATION

Vi erbjuder alla delar av byggnation, både vid total- och utförandeentreprenader.UNDERHÅLL, REPARATIONER, OMBYGGNATION OCH TILLÄGG

Vi erbjuder kompletta underhållsprogram, impregnering av skateparker i betong och reparationer av betong-, stål- och träytor. Vi erbjuder också ombyggnationer och tillägg till redan befintliga skateparker.