Helsingborg - Sverige


Kund: Jutan skatepark

Arkitekt: Pivotech

Storlek: 1100 m2

Färdigställt: Våren 2017