Ystad - Sverige

 

Kund: Ystad kommun

Arkitekt: Pivotech

Storlek: 350 m2

Entreprenad: Totalentreprenad

Färdigställt: Vintern 2013

 

 

 

ENR Scandinavia AB, Krusegränd 42 A, 212 25 Malmö l Telefon 040-463350 I info@enr.se