Skagen - Danmark

 

Kund: Föreningen af Skagens levande byrum

Arkitekt: Pivotech

Storlek: 250 m2

Färdigställt: Sommaren 2017

 

 

ENR Scandinavia AB, Krusegränd 42 A, 212 25 Malmö l Telefon 040-463350 I info@enr.se