Roskilde - Danmark

 

Kund: Roskilde kommune

Arkitekt: Pivotech

Storlek: 150 m2

Entreprenad: Underentreprenad med OK Nygaard A/S

Färdigställt: Sommaren 2014

 

 

ENR Scandinavia AB, Krusegränd 42 A, 212 25 Malmö l Telefon 040-463350 I info@enr.se