Piteå - Sverige

 

Kund: Piteå kommun

Arkitekt: Pivotech

Storlek: 800 m2

Entreprenad: Underentreprenad med BDX Företagen AB

Färdigställt: Hösten 2016

 

 

ENR Scandinavia AB, Krusegränd 42 A, 212 25 Malmö l Telefon 040-463350 I info@enr.se