Kristianstad - Sverige

 

Kund: Kristianstad kommun

Arkitekt: Pivotech

Storlek:

Entreprenad: Underentreprenad med C4 Teknik

Färdigställt: Våren 2014

 

 

ENR Scandinavia AB, Krusegränd 42 A, 212 25 Malmö l Telefon 040-463350 I info@enr.se