Kolding - Danmark

 

Kund: Kolding kommune

Arkitekt: Pivotech

Storlek: 575 m2

Entreprenad: Underentreprenad med DEP A/S

Färdigställt: Våren 2013

 

 

ENR Scandinavia AB, Krusegränd 42 A, 212 25 Malmö l Telefon 040-463350 I info@enr.se