Hjo - Sverige

 

Kund: Hjo kommun

Arkitekt: Pivotech

Storlek: 1400 m2

Entreprenad: Underentreprenad med NCC

Färdigställt: Vintern 2016

 

 

ENR Scandinavia AB, Krusegränd 42 A, 212 25 Malmö l Telefon 040-463350 I info@enr.se