Helsingborg - Sverige

 

Kund: Jutan skatepark

Arkitekt: Pivotech

Storlek: 1100 m2

Färdigställt: Våren 2017

 

 

ENR Scandinavia AB, Krusegränd 42 A, 212 25 Malmö l Telefon 040-463350 I info@enr.se