Helsingør II - Danmark

 

Kund: Helsingør kommune

Arkitekt: Pivotech

Storlek: 520 m2

Entreprenad: Underentreprenad med Ebbe Dalsgaard

Färdigställt: Hösten 2015

 

 

ENR Scandinavia AB, Krusegränd 42 A, 212 25 Malmö l Telefon 040-463350 I info@enr.se