Höganäs - Sverige

 

Kund: Höganäs kommun

Arkitekt: Pivotech

Storlek: 825 m2

Entreprenad: Underentreprenad med Serneke

Färdigställt: Spring 2012

 

 

 

ENR Scandinavia AB, Krusegränd 42 A, 212 25 Malmö l Telefon 040-463350 I info@enr.se