Dalby - Sverige

 

Kund: Lunds kommun

Arkitekt: Pivotech/ ENR

Storlek: 200 m2

Entreprenad: Underentreprenad med Stråheds

Färdigställt: Vintern 2015

 

 

ENR Scandinavia AB, Krusegränd 42 A, 212 25 Malmö l Telefon 040-463350 I info@enr.se