Bjuv - Sverige

 

Kund: Bjuv kommun

Arkitekt: Pivotech

Storlek: 725 m2

Entreprenad: Totalentreprenad

Färdigställt: Vintern 2014

 

 

ENR Scandinavia AB, Krusegränd 42 A, 212 25 Malmö l Telefon 040-463350 I info@enr.se