Alingsås - Sverige

 

Kund: Alingsås kommun

Arkitekt: Pivotech/ ENR

Storlek: 2000 m2

Färdigställt: Vintern 2017/ 2018

 

 

ENR Scandinavia AB, Krusegränd 42 A, 212 25 Malmö l Telefon 040-463350 I info@enr.se