Örebro - Sverige

 

Kund: Örebro kommun

Arkitekt: Janne Saario, Zunino Ignestam studio

Storlek: 2500 m2

Entreprenad: Underentreprenad med TRANAB

Färdigställt: Hösten 2015

 

 

ENR Scandinavia AB, Krusegränd 42 A, 212 25 Malmö l Telefon 040-463350 I info@enr.se