Öckerö - Sverige

 

Kund: Öckerö kommun

Arkitekt: Pivotech/ ENR

Storlek: 850 m2

Entreprenad: Underentreprenad med HTE Garden

Färdigställt: Spring 2016

 

 

ENR Scandinavia AB, Krusegränd 42 A, 212 25 Malmö l Telefon 040-463350 I info@enr.se